خرداد ۳, ۱۳۹۶
فی حج

گسستن از شیطان

گسستن از شیطان و دشمنان خدا از آثار مهم حج است   گسستن از شیطان و … از دیگر اهداف تشریع عمره و حج، گسستن از […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶
آثار مهم حج

آثار حج

  آثار حج از دیگر اهداف و آثار مهم حج و عمره ، گسستن از شیطان و دشمنان خدا و برائت جستن از آنان برای همیشه […]