فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
از حکمت های مهم تشریع مناسک حج و عمره از سوی خداوند، پاک کردن بندگان از آلودگی های گناهان است تا انان را دوباره به حریم بندگان خالص و طاهر خود داخل کند

از اهداف اصلی حج توبه و پاک شدن از آلودگی هاست

از اهداف اصلی حج توبه و پاک شدن از آلودگی هاست حکمت و اهداف عمره و حج بی شک  هریک از اعمال و احکام شریعت اسلام، […]