فروردین ۲۵, ۱۳۹۶
آثار ترک حج وظیفه حاکمین و معصومین در برابر آن

آثار ترک حج وظیفه حاکمین و معصومین در برابر آن

آثار ترک حج وظیفه حاکمین و معصومین در برابر آن   اجبار مسلمانان به انجام حج و عمره درصورت ترک آن بر اساس برخی احادیث، اگر […]