اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
اتحاد مسلمانان با یکدیگر

اتحاد مسلمانان با یکدیگر

اتحاد مسلمانان با یکدیگر اتحاد مسلمانان با یکدیگر و آشنایی و همیاری آنها با هم از دیگر اهداف تشریع مناسک حج است ؛ چنان که امام […]