فروردین ۱۹, ۱۳۹۶
حاجی مهمان ویژه خداست

حاجی مهمان ویژه خداست

حاجی مهمان ویژه خداست حاجی و معتمر، مهمان ویژه الهی حاجی مهمان ویژه خداست، هرکس در دنیا مهمان شخص والا مقامی شود،. هرکس در دنیا مهمان […]