اسفند ۸, ۱۳۹۵
تعریف عمره و حج

تعریف عمره و حج

تعریف عمره و حج  عمره: از ریشه عمرگرفته شده و در لغت به معنای اباد کردن و زیارت کردن آمده است و در اصطلاح فقه اسلامی […]
فروردین ۷, ۱۳۹۴

حال فرهنگ عمومی خوب نیست(بخش سوم)

حال فرهنگ عمومی خوب نیست(بخش سوم)   درنمایی دیگر، زمانی هم که اهالی خانه دور هم جمع می شوند، کمترین گفتگو بین آنها رد و بدل […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۳
شرایط انتقال فیش حج

شرایط انتقال فیش حج

شرایط انتقال فیش حج    
شهریور ۲۱, ۱۳۹۳

امنیت درسفر

امنیت درسفر