فواید حج

 

 

آثار حج، پاکسازی و خلوص

«… وَتَمْحِیصاً بَلِیغاً…»(خطبه ۱۹۲)

«و خداوند سبحان حج را.. برای پاکسازی و خالص شدن قرار داد.»

حج صحنه آزمایش است که به خودسازی مسلمان و پاکسازی درونی و خالص شدن اعمال و نیّات او می انجامد.

کعبه را گر هر دمی عزّی فزود آن ز اخلاصات ابراهیم بود

(مولوی)

 

آثار حج، سود معنوی

«… یُحْرِزُونَ الاْءَرْبَاحَ فِی مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ».(خطبه ۱)

دعوت شوندگان حج بیت الحرام… سودهای فراوان در این تجارتگاه عبادت الهی به دست می آورند.

بندگی خداوند سود سرشار دارد. هر که به خداوند نزدیکتر شد، بی نیازتر شد. انسان حجگزار به خداوند تقرّب بیشتری می جوید و در سایه این عبادت خالص به همه چیز

می رسد.

مرداد ۱۵, ۱۳۹۳
شرایط انتقال فیش حج

حج ازدیدگاه حضرت علی(ع)-بخش دوم

به نام خدا. بابخش دوم آثار حج از دیدگاه حضرت علی(ع) در خدمت شما هستیم. جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.