خرداد ۳, ۱۳۹۶
فی حج

گسستن از شیطان

گسستن از شیطان و دشمنان خدا از آثار مهم حج است   گسستن از شیطان و … از دیگر اهداف تشریع عمره و حج، گسستن از […]