تیر ۲۱, ۱۳۹۶
فیش حج

شناخت معارف دین و انتقال انها به یکدیگر

شناخت معارف دین و انتقال انها به یکدیگر شناخت معارف دین و انتقال انها به یکدیگر هدف دیگر تشریع حج و عمره، آن است که مسلمانان […]