رابطه تقسیم روزی و ظرفیت افراد بایگانی - فیش حج فروش فیش حج خرید و تعویض فیش حج

رابطه تقسیم روزی و ظرفیت افراد

توسط | دسته‌بندی نشده | بدون نظر

رابطه تقسیم روزی و ظرفیت افراد

 

ما همه شاهد فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه خود هستیم و میبینیم که عده ای با کمترین زحمت هر روز داراتر و داراتر میشوند و عده ای هم به عکس با تمام نیروی خود در تلاشند و به هیچ چیز نمیرسند و یا در حال در جا زدن هستند ؟ واقعا حکمت این همه تضاد چیست ؟ وقتی تقسیم روزی به دست خداست و خداوند عادل است پس این همه نابرابری برای چیست ؟ چرا همه به اندازه هم ندارند تا عده ای از سر فقر و ناچاری دست نیاز جلوی دیگران دراز نکنند ؟

ادامه مطلب