حج از دیدگاه امام علی

 

حج، وعده گاه آمرزش الهی

«وَفَرَضَ عَلیْکُمْ حَجَّ بَیْتِهِ الحَرَامِ… وَیَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ» .(خطبه ۱)

«و خداوند حجّ خانه محترم خویش را بر شما واجب نمود… (و دعوت شوندگان)… به سوی وعدگاه آمرزش الهی می شتابند.»

به فرمایش حضرت، خانه خدا، وعدگاه آمرزش الهی است، وحضرت باری تعالی عفو و آمرزش خود را به حاجیان خانه اش وعده فرموده است.

حجّ معنوی

«فَجَعَلَهَا بَیْتَهُ الْحَرَامَ… تَهْوِی إِلَیْهِ ثِمَارُ الأَفْئِدَهِ».(خطبه ۱۹۲)

«خداوند آن (کعبه) را خانه محترم خویش قرار داد که… انسان ها به سوی آن با میوه دل ها [عشق] روی می آورند.»

حج، سرشار از جلوه های معنوی و درسهای بزرگ عرفانی و نمادهای پرشکوهی از رابطه عاشقانه بنده با معبود خویش است.

لذا به فرموده حضرت، عاشقان بیت اللّه ، با این خصوصیت رو سوی خانه دوست می نمایند.

سفر کعبه، نمودار ره آخرت است گر چه رمز رهش از صورت دنیا شنوند

(خاقانی)

شهریور ۹, ۱۳۹۳
حج ازدیدگاه امام علی بخش شانزدهم

حج ازدیدگاه امام علی بخش شانزدهم

حج ازدیدگاه امام علی بخش شانزدهم با بحش آخر حج ازدیدگاه امام علی خدمت شما هستیم. لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید