فروردین ۷, ۱۳۹۴

حال فرهنگ عمومی خوب نیست(بخش سوم)

حال فرهنگ عمومی خوب نیست(بخش سوم)   درنمایی دیگر، زمانی هم که اهالی خانه دور هم جمع می شوند، کمترین گفتگو بین آنها رد و بدل […]