اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

حال فرهنگ عمومی خوب نیست(بخش دوم)

حال فرهنگ عمومی خوب نیست(بخش دوم) سبک زندگی ما نیز تحت تاثیر جهانی شدن و شتاب فناوری به طور شگفت انگیزی به سمت “فردگرایی” می رود. جامعه […]