تولی و پیوند با رهبران الهی

 

پیوند مسلمین با رهبران الهی در هر عصر و زمان به طور عام و پیوند با پیامبر اسلام و امامان معصوم پس از ظهور اسلام به طور خاص ، از دیگر اهداف تشریع مناسک حج است.

پیوند با رهبران الهی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در نخستین رسالتی که به حضرت ابراهیم برای دعوت مردم به حج می دهد

آن حضرت را مامور می کند که مردم را برای انجام دادن این فرضه الهی، به سوی خود فرابخواند :

” واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا و علی کل ضامر یاتین  من کل فج عمیق “(حج : ۲۷ )

و مردم را به  حج فراخوان تا پیاده و سواره بر شتران لاغر و از هر راه دور به سوی تو آیند.

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶
پیوند مسلمین با رهبران الهی

پیوند با رهبران الهی

پیوند با رهبران الهی پیوند مسلمین با رهبران الهی در هر عصر و زمان به طور عام و پیوند با پیامبر اسلام و امامان معصوم پس از […]