توبه و پاک شدن از آلودگی ها

 

توبه از حکمت های مهم تشریع مناسک حج و عمره از سوی خداوند، پاک کردن بندگان از آلودگی های گناهان است تا انان را دوباره به حریم بندگان خالص و طاهر خود داخل کند؛ چنان که امام باقر فرمود :

خداوند چون به فرشتگان دستور داد که بر حضرت آدم سجده کنند.

آنان دربرابر این درخواست خداوند پاسخ دادند که آیا روی زمین کسی را قرار می دهی که فساد می کند و خون می ریزد؛ درحالی که ما تسبیح و تقدیس می کنیم.

خداوند در پاسخ انان فرمود : ” من چیزی را می دانم که شما نمی دانید ” .

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
از حکمت های مهم تشریع مناسک حج و عمره از سوی خداوند، پاک کردن بندگان از آلودگی های گناهان است تا انان را دوباره به حریم بندگان خالص و طاهر خود داخل کند

از اهداف اصلی حج توبه و پاک شدن از آلودگی هاست

از اهداف اصلی حج توبه و پاک شدن از آلودگی هاست حکمت و اهداف عمره و حج بی شک  هریک از اعمال و احکام شریعت اسلام، […]