در دین مبین اسلام تهذیب نفس به شدت توصیه شده و انسان برای رسیدن به کمال می بایستی این مهم را دنبال کند تا اقامه دین نماید.

در نظر داشته باشیم که این امر زمانی محقق می شود که بتوان برای خود اهدافی تعیین کرد و یک سری از وظایف هم از سوی دین برای انسان تهیه و تنظیم شده است که در آن یکی از این موارد را حج دانسته است.

حج انسان را به خدا نزدیک تر کرده و باعث ارامش روح و روان انسان می گردد و یکی از راه های رسیدن به خدا همین بحث تشرف به حج است که بر هر انسانی واجب است.

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶
اقامه دین ، تهذیب نفس و تقویت ایمان از آثار حج هستند

اقامه دین، تهذیب نفس و تقویت ایمان از آثار حج هستند

تهذیب نفس و ایجاد تقوی از دیگر اهداف مهم حج و عمره، پیراستن نفس از رذایل اخلاقی و آراستن آن به فضایل اخلاقی و ایجاد تقواست؛ […]