تقویت ایمان

 

هدف دیگر تشریع عمره و حج، اقامه و احیای دین الهی و تقویت ایمان مومنان است؛ چنان که خداوند می فرماید :

” جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس والشهر و الحرام و الهدی و القلائد ” (مائده : ۹۷)

خداوند، کعبه و ماه های حرام و قربانی های بی نشان و نشان دار را برای قوام کار مردم قرار داد.

در روایات اهل بیت ” قیاما للناس ” ، به اقامه دین و معاش مردم تفسیر شده است.

در روایتی آمده است که حضرت فاطمه فرمود : ” فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک… والحج تسنیه للدین ” ؛ ” خداوند ایمان را برای تطهیر انسان از شرک … و حج را برای رفعت دین قرار داده است

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶
فیش حج

تهذیب نفس و اقامه

تهذیب نفس و اقامه اقامه دین ، تهذیب نفس و تقویت ایمان از آثار حج هستند   تهذیب نفس و ایجاد تقوی از دیگر اهداف مهم […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶
اقامه دین ، تهذیب نفس و تقویت ایمان از آثار حج هستند

اقامه دین، تهذیب نفس و تقویت ایمان از آثار حج هستند

تهذیب نفس و ایجاد تقوی از دیگر اهداف مهم حج و عمره، پیراستن نفس از رذایل اخلاقی و آراستن آن به فضایل اخلاقی و ایجاد تقواست؛ […]