اجبار مسلمانان به انجام حج و عمره درصورت ترک آن

 

بر اساس برخی احادیث، اگر همه مردم، حج را ترک کنند، حکومت اسلامی وظیفه دارد مردم را به اجبار به حج و عمره ببرد. در روایتی از امام صادق در این باره آمده است :

” لو عطل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ام شاووا و ان ابوا فان هذا البیت انما وضع للحج ” .
اگر مردم حج را تعطیل کنند، بر امام واجب است تا آنان را برای رفتن به حج اجبار کند؛

چه آنان میل به رفتن به حج داشته باشند یا نداشته باشند؛ زیرا کعبه برای حج قرار داده شده است.
در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است :

” اگر مردم حج را ترک کنند، بر حاکم اسلامی واجب است که آنان را بر رفتن به حج و ماندن نزد کعبه وادار کند

اگر زیارت پیامبر را هم ترک کردند، آنان را به زیارت مرقد آن حضرت و بودن کنار مرقد ایشان وادار کند

اگر مردم اموالی برای رفتن به حج و زیارت قبر پیامبر نداشته باشند، حاکم باید هزینه آنان را از بیت المال تامین کند “.

فروردین ۲۵, ۱۳۹۶
آثار ترک حج وظیفه حاکمین و معصومین در برابر آن

آثار ترک حج وظیفه حاکمین و معصومین در برابر آن

آثار ترک حج وظیفه حاکمین و معصومین در برابر آن   اجبار مسلمانان به انجام حج و عمره درصورت ترک آن بر اساس برخی احادیث، اگر […]