برائت جستن از دشمنان خدا

 

برائت جستن از دشمنان خدا


از دیگر اهداف و آثار مهم حج و عمره ، گسستن از شیطان و دشمنان خدا و برائت جستن از آنان برای همیشه است. مومن و مسلمان باید از دشمنان خدا و هرآنچه مانع رشد و تکامل او و رسیدن به سعادت است ، بیزاری جوید و بغض و عداوت آنان را در دل و عمل داشته باشد.

تبری از شیطان و دشمنان خدا، یکی از اصول اعتقادی همه ادیان توحیدی است که در آیات و روایات متعدد بر آن تاکید شده است. قرآن کریم در آیات متعددی شیطان را دشمن انسان معرفی کرده و انسان ها را به دوری از او فرمان داده است؛ از جمله خداوند می فرماید :

” الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ” ؛

” ای فرزندان ادم! آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید؛ زیرا شیطان، دشمن آشکار شماست “.(یس : ۶۰ )

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶
آثار مهم حج

آثار حج

  آثار حج از دیگر اهداف و آثار مهم حج و عمره ، گسستن از شیطان و دشمنان خدا و برائت جستن از آنان برای همیشه […]