اقامه دین حج را نیز شامل میشود،حج ماه های معینی دارد .

پس هرکس در این ماه ها حج را بر خود واجب گرداند باید در اثنی حج از همبستری و نافرمانی و جدال با دیگران بپرهیزد و هرکار خیری انجام دهید ، خداوند بر آن آگاه است.

برای خود توشه برگیرید که در حقیقت ، بهترین توشه، تقوا و پرهیزکاری است و ای خردمندان از من پروا کنید.

در روایات اهل بیت و کلمات مفسران، کلمه فسوق در آیه مذکور ، به دروغ، فحش، تفاخر، لقب بد به یکدیگر دادن یا هرگونه گناه تفسیر شده است. برخی از محققان نیز گفته اند : مراد از ” لا رفث ” کنترل قوای شهوانی، مقصود از ” لا فسوق ” تطهیر قوه غضب و مراد از ” ا جدال ” تهذیب قوای فکری است.

در بخشی از روایت امام رضا نیز که درباره فلسفه تشریع حج ذکر شده، آمده :

” عله الحج الوفاده الی الله … و حظرها عن الشهوات و اللذات و التقرب فی العباده الی الله عزوجل و الخضوع و الاستکانه والذل… و حظرالانفس عن الفساد ”

علت تشریع حج، حرکت انسان به سوی خدا، … پرهیز نفس از شهوات و لذت ها ، تقرب جستن به خداوند در عبادت، تقویت خضوع و فروتنی درخود… و دور کردن نفس از فساد.

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶
فیش حج

تهذیب نفس و اقامه

تهذیب نفس و اقامه اقامه دین ، تهذیب نفس و تقویت ایمان از آثار حج هستند   تهذیب نفس و ایجاد تقوی از دیگر اهداف مهم […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶
اقامه دین ، تهذیب نفس و تقویت ایمان از آثار حج هستند

اقامه دین، تهذیب نفس و تقویت ایمان از آثار حج هستند

تهذیب نفس و ایجاد تقوی از دیگر اهداف مهم حج و عمره، پیراستن نفس از رذایل اخلاقی و آراستن آن به فضایل اخلاقی و ایجاد تقواست؛ […]