تیر ۳, ۱۳۹۶
فیش حج

آداب پیش از سفر عمره و حج ؛ تهیه هزینه و نیازمندی های سفر

آداب پیش از سفر عمره و حج ؛ تهیه هزینه و نیازمندی های سفر زائر و مسافر سرزمین وحی، پس از آشنایی با عظمت و اهداف […]