تیر ۲۱, ۱۳۹۶
فیش حج

شناخت معارف دین و انتقال انها به یکدیگر

شناخت معارف دین و انتقال انها به یکدیگر شناخت معارف دین و انتقال انها به یکدیگر هدف دیگر تشریع حج و عمره، آن است که مسلمانان […]
تیر ۳, ۱۳۹۶
فیش حج

آداب پیش از سفر عمره و حج ؛ تهیه هزینه و نیازمندی های سفر

آداب پیش از سفر عمره و حج ؛ تهیه هزینه و نیازمندی های سفر زائر و مسافر سرزمین وحی، پس از آشنایی با عظمت و اهداف […]
خرداد ۲۰, ۱۳۹۶
فیش حج

پیوند با رهبران الهی و دوستان خدا (تولی)

پیوند با رهبران الهی و دوستان خدا (تولی) پیوند دان مومنان و مسلمانان با رهبران الهی در هر عصر و زمان به طور عام و پیوند […]
خرداد ۹, ۱۳۹۶
فیش حج

بهره مندی از منافع دنیوی

بهره مندی از منافع دنیوی   از دیگر اهداف تشریع حج و عمره، منفعت دنیوی است تا مومنان از رهگذر این مناسک به خیرات مادی و […]