خدمات دفترخریدوفروش فیش حج جمالی

این موسسه آماده همکاری با آژانس ها وکاروان های زیارتی بیت الله الحرام درزمینه خرید وفروش و واگذاری فیش های حج درتهران وشهرستانها میباشد .

همکاران ما دراین دفترآماده خرید و فروش فیش های حج درنزدیک ترین دفاتراسنادرسمی درمحل کار و زندگی شما می باشند .

هموطنان عزیزدر تمام کشور ازجمله استانهای :

تهرا ن ، البرز ، قزوین ، زنجان ، گیلان ، مازنداران ، قم ، سمنان ، اصفهان ، همدان ، کرمانشاه و...

می توانند با ما تماس گرفته تا این عزیزان را به یکی ازنماینده های خود دراستان های مختلف ارتباط دهیم .

شماره تماس :

09122774032
09127763126
جمالی