توضیحاتی پیرامون حج غیر واجب ( قسمت اول )
توضیحاتی پیرامون حج غیر واجب ( قسمت اول )
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
حج
حج از ارکان اسلام و احیاء کننده اصول و فروع
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶
نمایش همه

توضیحاتی پیرامون حج غیر واجب ۲ ( قسمت دوم )

توضیحاتی پیرامون حج غیر واجب ( قسمت دوم )

توضیحاتی پیرامون حج غیر واجب ( قسمت دوم )

حج غیر واجب ۲ عنوان مقاله پیش رو هست که قسمت دوم مقاله ایست با همین عنوان است که می توانید آن را با عنوان “حج غیر واجب” بخوانید.

همچنین درروایتی دیگری ازآن حضرت آمده است:
خداوند به ملائکه الهی اعلام کرد که میخواهد در زمین جانشینی بیافریند.

املائکه الهی به خداوند اعتراض کرده بودند که آیا میخواهی کسی را بیا فرینی که در زمین فساد کند و خونبریزد !؟ در پی گفتن این سخن خداوند از آن روی گرداند.فرشتگان چون رویگردانی خدارامشاهده کردند فهمیدند که خطای بزرگی مرتکب شده اند.ازاین روبه عرش الهی پناه بردندوگردعرش طواف کردن
تا خداوند از آنها راضی شود و خداوند نیز توبه آنان را پذیرفت و از آنان راضی شد.
توضیحاتی پیرامون حج غیر واجب 2 ( قسمت دوم )
درپی این رویدادخداوندبه فرشتگان فرمان داد که آنان روی زمین خانه ای بناکنندتاانسان هایی که مرتکب گناه میشوند گردآن طواف
براساس برخی احادیث بنی کعبه حتی به قبل از خلقت کره زمین برمیگردد؛ ازجمله درحدیثی امام صادق درباره علت اینکه قرآن کعبه را خانه کهن نامیده است فرمودند:
انه لیس ممن بیت وضعه الله علی وجه الارض الاله رب وسکان یسکونه غیر هذاالبیت فانه لا رب له الاعز وجل وهوالحرثم قال ان الله عزوجل خلقه قبل الارض ثم خلق الارض من بعده فد خاها من تحته.

هیچ خانه ای راخداوند روی زمین بناننهادجزاینکه آن خانه صاحب وساکنانی داردکه درخانه سکونت دارد؛غیرازکعبه که صاحبی جزخداونذ عزوجل نداردواین خانه خانه آزاداست.سپس حضرت فرمود:خدتوندکعبه راقبل اززمین خلق کردو پس ازآن زمین راخلق نمودوپس ازخلقت خانه زمین را اززیره خانه گسترش داد.
درحدیثی دیگر از آن حضرت آمده است:(فاولبقعه خلقت من الارض الکعبه)نخستین بقعه و مکانی از زمین که خداوند خلق کرده کعبه است.
در نقلی دیگر آمده است: علتی که خداوندمکه را مادرسرزمین ها میداندومیفرماید:(ولتنذرام القری ومن حوله )آن است که خداوند نخست کعبه وزمین آن راوسپس دیگرسرزمین هارا خلق کرده است.

براساس روایتی دیگرپس ازساخنت کعبه روی زمین جبرئیل نخستین کسی بود که ازاهل آسمان اعمال حج رابه جا آورد ازاین رو اعمال برای آن حضرت به وی گفتند که مادو هزاریاسه هزار سال قبل ازتو دور خانه کعبه طواف کرده ایم و اعمال حج را به جا آوردیم.

از مجموع این روایات چنین به دست می اید که خداوند به سبب عنایت ویژه اش به کعبه و مناسک حج وعمره قبل از خلقت زمین کعبه را و سپس از خلقت کعبه و جایگاه آن دیگر قسمت های زمین را خلق کرده و از زیر کعبه گسترانید و قبل از آنکه بشر را خلق کند ملائکه خویش را مامر بنای این خانه کرد و به آنان فرمان دادتا گرد این خانه طواف کننذ واعمال حج را به جا آورند و پس از خلقت حضرت آدم آن حضرت راماموربازسازی کعبه کرد وسپس اورا به انجام دادن اعمال حج و عمره فرمان داد.

فروش فیش حج

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *